Met Mevrouw Stemband had Meneer Kaktus een meldsysteem om u tegen te zeggen. Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen pakte de introductie van hun incidentenmeldsysteem gelukkig iets minder luidruchtig aan. Meer bepaald met een A2 poster in de Kwaliteitskrant vol informatie en geestige illustraties
(*) De voorstellen met een sterretje werden gecorrigeerd en/of tegengehouden wegens onjuist, irrelevant of 'over the top' :-)
© miene, 2022 / Alle rechten voorbehouden. Geen enkele illustratie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De KK ofte Kwaliteitskrant is een interne publicatie waarin Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen haar medewerkers stimuleert en informeert over initiatieven, afspraken en weetjes rond kwaliteit. Met een kwalitatieve kwinkslag als het kan en daaraan help ik graag mee. Verder verzorg ik de vormgeving en de illustraties.

Meer werk met 💥